Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w dziennych ośrodkach terapeutycznych osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju oraz całodobowych placówkach dla młodzieży i dorosłych z depresją, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami odżywiania.

Współpracuję z państwowym przedszkolem integracyjnym.

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego, diagnosta państwowych placówek neuropsychiatrycznych oraz jako diagnosta i terapeuta w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, wykonuję zlecenia diagnostyczne od lekarzy Poradni Neurologicznej, współpracuję z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Prowadzę terapie indywidualne i grupowe dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z zaburzeniami rozwoju, depresją, zaburzeniami lękowymi czy mutyzmem.

Prowadzę pełną diagnostykę dzieci od 5 roku życia, młodzieży i osób dorosłych, w zespole z lekarzem psychiatrą oraz innymi specjalistami (zależnie od indywidualnych potrzeb).

Konsultuję i nadzoruję pracę terapeutów pracujących z dzieckiem w środowisku domowym i szkolnym.

W pracy zwracam szczególną uwagę na współpracę z nauczycielami oraz rodziną dziecka. Pomagam młodzieży i młodym dorosłym.